Dansk-Færøsk Kulturfond

Dansk-Færøsk Kulturfond blev oprettet i 1951 efter aftale mellem den danske regering og Færøernes landsstyre.

Grundlaget for fondets formue er tilbagebetalingerne af lån, som statskassen ydede færinger, der af uddannelsesmæssige eller andre grunde opholdt sig i Danmark under 2. verdenskrig, hvor forbindelsen mellem Færøerne og Danmark var afbrudt. Fondet har siden fået tilført yderligere midler, og formuen udgør ultimo 2018 ca. 7,5 mio. kr.

Fondet arbejder på grundlag af en fundats fra 1955. Ifølge fundatsen er fondets formål "at fremme den åndelige forbindelse mellem Færøerne og den øvrige del af det danske rige". Det vil sige kulturformidling i bred forstand mellem Færøerne og Danmark. Også kulturformidling mellem Færøerne og Grønland falder ind under fondets formål.

Fondet administreres af en bestyrelse på fire medlemmer: Rigsombudsmanden på Færøerne, en repræsentant for Kulturministeriet, og to af landsstyret valgte repræsentanter.

For tiden er følgende medlemmer af fondens bestyrelse:

  • Rigsombudsmand Lene Moyell Johansen (formand)
  • Museumsdirektør Herleif Hammer, Mentamálaráðið
  • Cand. phil. Malan Johannesen, Mentamálaráðið
  • Anne Mette Rahbæk, Kulturministeriet

Der kan gives støtte til formål inden for teater, film, musik og kunst, bogudgivelser, visse studierejser m.m. Der gives normalt ikke tilskud til nordiske konferencer, skolerejser og lign. samt egentlige uddannelsesformål, ligesom der som udgangspunkt ikke ydes tilskud til CD-udgivelser.

Tilskuddene er af varierende størrelse. Bevillingstilsagnene opretholdes i to år. Herefter skal der indsendes ny ansøgning, hvis det pågældende projekt fortsat ønskes støttet.

Bestyrelsen foretager uddelinger én gang om året. Frist for indsendelse af ansøgninger er 1. marts med efterfølgende behandling i bestyrelsen ultimo april/primo maj. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen vil blive afvist. Der vil ikke kunne fås støtte til arrangementer m.m., der har fundet sted på det tidspunkt, ansøgningen behandles af bestyrelsen.

Ansøgningsskema kan downloades hér.

Ansøgningen sendes pr. e-mail til fondens sekretær, Marin Mikkelsen, på [email protected] eller med almindelig post til Rigsombudsmanden på Færøerne, att. Marin Mikkelsen, Amtmansbrekkan 6, FO-100 Tórshavn.

Ansøgningen skal indeholde en udførlig redegørelse for formålet, budget for den ansøgte aktivitet samt evt. regnskabsoplysninger for tilsvarende tidligere aktiviteter. Det bør også oplyses, om der er søgt støtte til formålet fra anden side.

De personer, der bevilges støtte, forventes efterfølgende i videst muligt omfang at fremsende et eksemplar af den bog, katalog, tidsskrift, etc., fondet har ydet støtte til.

Dansk-Færøsk Kulturfond bestyrer også "Dansk-Færøsk Samfunds studierejselegat", som opslås i Danmark og på Færøerne til uddeling en gang om året.

Legatet består af to portioner på 10.000,00 kr. Den ene portion til en studierejse til Færøerne, den anden til en studierejse til Danmark, for personer mellem 18 og 30 år. Studierejsen skal have et formål, der falder inden for Dansk-Færøsk Kulturfonds formål.

Fonden modtog 56 ansøgninger til behandling på bestyrelsesmødet den 5. april 2019. Det blev på bestyrelsesmødet besluttet at bevillige støtte for i alt 263.978 kr. til 16 ansøgere, herunder ét studierejselegat.

Yderligere oplysninger om Dansk-Færøsk Kulturfond fås ved henvendelse til sekretæren på tlf. +298 201200.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik